EU projects

manager supervisor worker discussing about production results new strategy factory industrial hall

PROJECT UE

27.07.2015
30.12.2015

INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ELPLAST + BY THE PURCHASE OF NEW FIXED ASSETS ENABLING THE MARKETING OF SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS

„ELPLAST+” Sp. z o.o. w terminie 27.07.2015 – 30.12.2015 zrealizowała projekt pod nazwą „Wzrost konkurencyjności Spółki Elplast+ poprzez zakup nowych środków trwałych umożliwiających wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Nr projektu WND-RPSL.01.02.04-00-182/15.

“ELPLAST +” Sp. z o.o. in the period 27.07.2015 – 30.12.2015 implemented a project called “Increase of the competitiveness of Elplast + through the purchase of new fixed assets enabling the introduction of significantly improved products to the market” co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship for the years 2007-2013 and from the state budget. Project No WND-RPSL.01.02.04-00-182 / 15.

Project value: 943 410,00 PLN

The value of the grant: 369 924,10 PLN (48,23% eligible costs).

Thanks to the project implementation, the Company purchased a regranulation line and a mold for rotational molding of plastics for the production of DN 1000 water meter chambers. Thanks to this, the company “ELPLAST +” Sp. z o.o. will introduce significantly improved water meter chambers, sewage, water meter and drainage chambers, telecommunications wells and containers, floating platforms, pots and furniture.

Source information on the Regional Operational Program of the Śląskie Voivodeship for the years 2007-2013 can be found at www.rpo.slaskie.pl

belka1

Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship – a real answer to local needs