Dofinansowane projekty

Dofinansowanie

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Finansowanie zadania z państwowych funduszy celowych

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wartość dofinansowania:  81.000,00 zł. na 2023 r.

Wartość całkowita: 254.398,00 zł. na 2023 r.

Opis projektu:

Montaż zewnętrznej sieci oświetleniowej. Zakup dwóch wózków podnośnikowych.

manager supervisor worker discussing about production results new strategy factory industrial hall

PROJEKT UE

27.07.2015
30.12.2015

WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI ELPLAST+ POPRZEZ ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH WPROWADZENIE NA RYNEK ZNACZĄCO ULEPSZONYCH PRODUKTÓW

„ELPLAST+” Sp. z o.o. w terminie 27.07.2015 – 30.12.2015 zrealizowała projekt pod nazwą „Wzrost konkurencyjności Spółki Elplast+ poprzez zakup nowych środków trwałych umożliwiających wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Nr projektu WND-RPSL.01.02.04-00-182/15.

Wartość projektu: 943 410,00 PLN

Wartość dofinansowania: 369 924,10 PLN (48,23% kosztów kwalifikowalnych).

Dzięki realizacji projektu Spółka zakupiła linię do regranulacji oraz formę do rotacyjnego formowania tworzyw sztucznych do produkcji studzienek wodomierzowych DN 1000. Dzięki temu Spółka „ELPLAST+” Sp. z o.o. wprowadzi na rynek znacząco ulepszone studzienki wodomierzowe, studnie kanalizacyjne, wodomierzowe, drenarskie, studnie i zasobniki telekomunikacyjne, pomosty pływające, donice i meble.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

belka1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby