STUDZIENKI KANALIZACYJNE

„ELPLAST+” Sp. z o.o. produkuje studzienki kanalizacyjne z polietylenu metodą rotoformowania studzienki o średnicy Φ1000, Φ800, Φ600 mm przeznaczone do budowy zewnętrznych systemów kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej i deszczowej), ciśnieniowej, drenażowej i wodociągowej – jako studzienki rewizyjne, wpustowe, rozprężne, osadnikowe i do przepompowni ścieków.

Studnie kanalizacyjne Elplast+ mogą być stosowane zarówno na terenach nienarażonych na duże obciążenia jak i w pasie drogowym. Produkujemy studzienki kanalizacyjne, które spełnią wasze oczekiwania. Nasze studnie kanalizacyjne są wykonane z polietylenu, które jest odporny na wszelkie na działanie substancji żrących oraz niską temperaturę. Materiał, z którego zostały wykonane jest niezwykle wytrzymały i odporny na ścieranie. W wielu testach odporności polietylen okazał się trwalszy od betonu. Tworzywo podczas eksploatacji nie przyczynia się do zanieczyszczeń środowiska. Studnie są niezwykle odporne na korozję chemiczną i nie wymagają wielokrotnych konserwacji. Studzienki kanalizacyjne są niezwykle lekkie. Do ich montażu nie potrzebujesz ciężkiego sprzętu. Nawet w trudnych warunkach terenowych montowanie studzienki jest łatwe i proste.

Studzienka kanalizacyjna  przeznaczona do montażu zewnętrznych sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Studnia kanalizacyjna służy do utworzenia sieci kanalizacji:

  • sanitarnej
  • wodociągowej
  • deszczowej
  • ciśnieniowej
  • drenażowej

Studzienki kanalizacyjna mogą być wykorzystane jako studzienka:

  • studnia wpustowa
  • studnia rozprężna
  • studnia rewizyjna
  • studnia osadnikowa
  • studnia ściekowa

Studzienki kanalizacyjne Elplast możesz stosować na terenach o niskich obciążeniach oraz na pasach drogowych. Nasza studzienka kanalizacyjna posiadają elementy wzmocnione. W zależności od potrzeb możesz wybrać studzienki składające się z elementów: standardowych, wzmocnionych oraz optymalnych, które łączą ze sobą elementy standardowe ze wzmocnionymi.