KSZTAŁTKI

„ELPLAST+” Sp. z o. o. oferuje kształtki segmentowe wykonane z rur polietylenowych (HDPE) klasy PE 80 i PE 100 (również RC). Kształtki przeznaczone są do budowy sieci przeznaczonych do przesyłania wody do spożycia przez ludzi, przesyłania wody przed jej uzdatnianiem, ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacyjnych systemów podciśnieniowych oraz przesyłania wody do innych celów. Możliwe jest zastosowanie do innych celów i instalacji. Kształtki segmentowe w naszej ofercie są wykonane z rur polietylenowych (HDPE) w klasach PE80, PE100 oraz w klasie PE-100 RC. Powstają one poprzez doczołowe zgrzewanie termiczne prostych odcinków rur, w tym również pod różnym kątem. Standardowa średnica rur wynosi od 63 mm do 400 mm. Możemy również wykonać kształtki według indywidualnych wytycznych, o nietypowych średnicach i kątach, w tym także opancerzone. Nasze produkty posiadają Certyfikat Zgodności wydany przez Główny Instytut Górnictwa, dlatego nie ma wymogu dostosowywania ciśnienia roboczego dla trójników i kolan, poprzez zmniejszanie go względem ciśnienia roboczego rury, jak to bywa w przypadku niektórych kształtek.

Zastosowanie kształtek:

Kształtki segmentowe są najczęściej używane w sieciach do przesyłu wody pitnej oraz wody do uzdatnienia. Są odpowiednie również dla pozostałych instalacji ciśnieniowych jak ciśnieniowa kanalizacja deszczowa i sanitarna. Znajdują też zastosowanie w podciśnieniowych systemach kanalizacyjnych. Szczelna i wytrzymała konstrukcja pozwala na ich stosowanie też w innych celach.

Standardowe produkty oraz sposoby łączenia kształtek z rurami:

Dostępne są kolana i łuki segmentowe o różnych kątach oraz trójniki segmentowe równoprzelotowe, a także trójniki segmentowe redukcyjne i kołnierzowe. Kształtki można łączyć z rurami poprzez zgrzewanie doczołowe.