ZASOBNIKI

Zasobniki są produkowane z polietylenu i stanowią doskonałą alternatywę dla swoich odpowiedników wykonywanych w tradycyjny sposób np. z betonu.

Zasobniki – skład i zastosowanie

Zasobniki składają się z korpusu, polietylenowej pokrywy oraz uszczelki pod pokrywę. Zastosowany materiał sprawia, że zasobniki kablowe stały się celną propozycją, dającą możliwość wyboru, już na etapie projektowania nowoczesnych magistral światłowodowych.

1. Charakterystyka technologii.

Dotychczas stosowana ciężka technologia została zastąpiona wyrafinowanym polietylenem. Funkcjonalność zestawu pozostała niezmienna, zasobnik mieści wystarczająca ilość koncentryka zbudowanego z włókien szklanych, jednak dzięki zastosowaniu nowoczesnego polimeru montaż i serwisowanie wymaga mniej nakładów środków. Średnica komory zasobnika zapewnia łagodne ugięcie przewodu bez narażenia go na uszkodzenia wewnętrzne.

2. Charakterystyka wyrobu.

Zastosowany polietylen daje gwarancję szczelności. Jego wytrzymałość na niską temperaturę i brak dostępu promieniowania słonecznego zwielokrotnia jego wytrzymałość. Jeśli dodamy do tego wysoką odporność na zasady, kwasy i sole, otrzymamy obraz materiału idealnego. Warto podkreślić fakt, że wyrób w pełni nadaje się do recyklingu.

3. Charakterystyka zastosowania.

Użyty materiał i jego niewielki ciężar daje możliwość sprawnego montażu bez użycia ciężkiego sprzętu. Rozbudowa istniejącej sieci jest bezproblemowa; każdy element może być w prosty sposób zastąpiony innym lub istnieje możliwość szybkiego dodania potrzebnych fragmentów wyposażenia.