WYROBY DLA GÓRNICTWA

„ELPLAST+” Sp. z o. o. oferuje szeroki asortyment rurociągów dopuszczonych do stosowania  w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz kopaliny niepalne ( np. miedź, sól, cynk, ołów, piasek). Rurociągi te przeznaczone są do instalacji wodnych, sprężonego powietrza, gazów inertnych, hydrotransportu, podsadzki i innych.

Od wielu lat Spółka produkuje rury polietylenowe dla górnictwa. Oferuje również rury stalowe oraz wielowarstwowe rury preizolowane (stalowe i polietylenowe) w wersji okołnierzowanej i na połączenia Victaulic. „ELPLAST+” Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem wyrobów amerykańskiej firmy Victaulic na rynek górniczy. Wszystkie rurociągi posiadają stosowne certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa ‘B” wydane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, OBAC w Gliwicach jak również przez Naukowo Badawczy Instytut Węglowy w Ostravie-Radvanicach (Czechy). W każdym podziemnym wyrobisku oraz w szybach zakładów górniczych można zastosować:

 1. polietylenowe rury i kształtki opancerzone typu PE-NP-AS (trudnopalne i antystatyczne),
 2. stalowe rury i kształtki preizolowane typu PE-ST-PU-PE (z wewnętrzną wykładką polietylenową) oraz ST-PU-PE (bez wykładki), wielowarstwowe w osłonie polietylenowej,
 3. stalowe rury preizolowane, typu PE-ST-PU-SPIRO (z wewnętrzną wykładką polietylenową ) oraz ST-PU-SPIRO (bez wykładki), wielowarstwowe w osłonie SPIRO,
 4. rury i kształtki stalowe typu STAL-PE, wyłożone wewnątrz polietylenem,
 5. cienkościenne rurociągi stalowe, ocynkowane szybkiego montażu typu STO-SM.

W zakładach górniczych wydobywających kopaliny niepalne oraz na powierzchni kopalń węgla kamiennego można zastosować:

 1. rury i kształtki polietylenowe typu PE-AS z zewnętrzną warstwą antystatyczną,
 2. rury i kształtki polietylenowe typu PE-PU-PE preizolowane w osłonie polietylenowej.

Szczegółowe własności i zalety poszczególnych wyrobów są omówione w załącznikach.

„ELPLAST+” Sp. z o.o. oferuje również klientom z branży górniczej:

 1. kompletne systemy rurowe tj. pełny asortyment kształtek (kolan, trójników, itd.) polietylenowych i stalowych,
 2. okołnierzowane lub rowkowane przejściówki umożliwiające podłączenie oferowanych rur z istniejącym rurociągiem,
 3. króćce stalowe,rowkowane pod podłączenia Victaulic,
 4. złączki, kształtki, zawory, urządzenia do rowkowania rur i inne wyroby systemu Victaulic,
 5. obejmy dla rur polietylenowych z odejściem GW np. pod hydranty (tzw. nawiertki),
 6. usługę rowkowania ( walcowania) rur stalowych wg specyfikacji Victaulic,
 7. doradztwo techniczne, szkolenia w siedzibie „ELPLAST+” lub na kopalni.