banner

POLIETYLENOWE RURY I KSZTAŁTKI OPANCERZONE

PE-NP-AS typu PE-GG

PE-NP-AS typu PE-GG

POLIETYLENOWE RURY I KSZTAŁTKI OPANCERZONE

do stosowania w górnictwie

MATERIAŁ polietylen antystatyczny, trudnopalny

ZASTOSOWANIE w pomieszczeniach i w podziemnych wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

ZAKRES Ø 75 mm – Ø 400 mm (ciśnienie PN 6 – PN 40)

Wielowarstwowe, polietylenowe rury opancerzonę PE-NP-AS typu PE-GG wykonane są metodą współwytłaczania, składają się z warstw trwale ze sobą połączonych. Warstwy antystatyczna, trudnopalna i ciśnieniowa stanowią monolityczną konstrukcję o doskonałych własnościach użytkowych.

BUDOWA

 • Wielowarstwowe, polietylenowe rury opancerzonę PE-NP-AS typu PE-GG wykonane są metodą współwytłaczania, składają się z warstw trwale ze sobą połączonych. Warstwy antystatyczna, trudnopalna i ciśnieniowa stanowią monolityczną konstrukcję o doskonałych własnościach użytkowych.

PRZEZNACZENIE

Rurociągi przeznaczone są do budowy instalacji ciśnieniowych:

 • odwadniania,
 • p-poż.
 • sprężonego powietrza,
 • gazów inertnych,
 • hydrotransportu, podsadzki, technologicznych,
 • klimatyzacji.

METODY ŁĄCZENIA RUR:

 • mechanicznie złączkami zaciskowymi VICTAULIC typ 995, typ 905
 • łącznikiem kołnierzowym,
 • połączenia kołnierzowe (tuleja PE i luźny kołnierz stalowy),
 • przejściem PE/stal,
 • za pomocą złączek skręcanych
 • zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe.

UWAGA

 • Jako jedyny producent rur polietylenowych produkujemy również kształtki segmentowe np. kolana, trójniki, redukcje, umożliwiające wykonanie całej instalacji z jednorodnego materiału. Na indywidualne życzenie klienta możliwe jest wykonanie odcinków o innej długości. Rury o średnicy od Ø 16 do Ø 160 mm mogą być zwijane w kręgi.

ZALETY

 • większa odpornośc na udar w porównaniu z GRP, PVC, PP
 • wysoka trwałość rurociągu ( kilkakrotnie wyższa niż rur stalowych) – szczególnie widoczna w wyrobiskach o niekorzystnym mikroklimacie,
 • możliwość cięcia na żądaną długość w miejscu montażu,
 • możliwość zabudowy hydrantu w dowolnym miejscu,
 • możliwość doraźnego zaciśnięcia rur zaciskiem śrubowym,
 • prosty montaż i serwisowanie rurociągu (4 lub 2 śruby ) przy użyciu złączek Victaulic 995 lub 905,
 • wysoka elastyczność, możliwość korekty rurociągu bez konieczności stosowania kolan lub klinów przy zachowaniu określonych promieni gięcia,
 • ok. 50 % wzrost wydajności pracy przy montażu i demontażu w stosunku do rur okołnierzowanych,
 • lżejsze od rurociągów stalowych, łatwiejszy transport,
 • wysoka odporność na ścieranie,
 • niski współczynnik bezwzględnej chropowatości wewnętrznej – o 20% obniżenie strat przepływu,
 • całkowity brak korozji rur polietylenowych, znacząco ograniczenie zjawiska zarastania wewnętrznego,
 • odporność na uderzenia i kruche pęknięcia,
 • bez zapachu-bezwonność ( nie emitują zapachu jak np. żywice)
 • możliwość wielokrotnego użycia wszystkich elementów,
 • możliwość łączenia z innymi zabudowanymi rurociągami poprzez pasówki kołnierzowe lub pasówki zakończone rowkiem w systemie Victaulic.

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Hubert Rakoczy

Dyrektor Handlowy Rynku Kluczowego

+48 500 058 675
hubert.rakoczy@elplastplus.pl
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój