banner

RURY STAL/PE

STAL/PE

STAL/PE

RURY STAL/PE

do stosowania w górnictwie i przemyśle

MATERIAŁ wykładka polietylenowa, rura stalowa

ZASTOSOWANIE w pomieszczeniach i w podziemnych wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz inne zakłady przemysłowe

ZAKRES od Ø 88,9 do Ø 610 mm ciśnienie do PN 160

Rury i kształtki dwuwarstwowe stalowotworzywowe, składające się z zewnętrznej rury stalowej i wewnętrznej wykładki polietylenowej ciasno wpasowanej do rury lub kształtki stalowej. Rury stalowe czarne lub ocynkowane wykonane mogą być w wersji bez szwu lub ze szwem wg polskich i europejskich norm. Rury zakończone mogą być kołnierzami stałymi, luźnymi lub specjalnie wykonanymi przez walcowanie lub skrawanie rowkami służącymi do połączenia typu Victaulic. Grubość ścianki rury stalowej oraz grubość wykładki polietylenowej uzależniona jest od ciśnienia w instalacji oraz rodzaju transportowanego medium.

METODY ŁĄCZENIA RUR:

 • złączki systemu Victaulic
 • połączenia kołnierzowe
 • spawanie

WYKONANIE:

Rury i kształtki STAL/PE mogą być wykonane z wykładką polietylenową w wersji:

 • z naddatkiem na końcach
 • z wywinięciem na przylgę
 • na równo z czołem rury stalowej
 • z zakończeniem teleskopowym

PRZEZNACZENIE:

Rury przeznaczone są do budowy instalacji transportujących:

 • wodę,
 • solankę i inne roztwory wodne,
 • wodę lodową w instalacjach klimatyzacyjnych,
 • wodę technologiczną z dużą zawartością części stałych,
 • podsadzkę hydrauliczną,
 • ciecze pod wysokim ciśnieniem,
 • ciecze agresywne chemicznie,
 • sprężone powietrze i gazy inertne

PARAMETRY STOSOWANIA:

 • temperatura robocza od -25°C do + 60°C,
 • ciśnienie robocze do PN 160 (w zależności od zastosowanej rury stalowej).

Przed zastosowaniem rur STAL/PE do transportu czynników chemicznych należy uwzględnić odporność polietylenu oraz materiału uszczelek na ten czynnik chemiczny. Rur STAL/PE nie można stosować do transportu metanu w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego. ELPLAST+ może wykonać wewnętrzną wykładkę polietylenem rur i kształtek stalowych dostarczonych przez klienta.

ZALETY

 • duża odporność na ścieranie (przy hydrotransporcie)
 • duża odporność chemiczna na działanie większości substancji występujących w transportowanych mediach
 • duża gładkość powierzchni wewnętrznej rury polietylenowej zmniejszająca opory przepływu
 • dłuższa żywotność w porównaniu z rurami stalowymi
 • nie istnieje zjawisko korozji wewnątrz rury (wykładka PE)
 • brak zjawiska zarastania osadem – parametry hydrauliczne niezmienne w czasie

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Hubert Rakoczy

Dyrektor Handlowy Rynku Kluczowego

+48 500 058 675
hubert.rakoczy@elplastplus.pl
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój