banner

RURY I KSZTAŁTKI

PE-AS

PE-AS

RURY I KSZTAŁTKI

do stosowania w górnictwie

MATERIAŁ polietylen klasy PE 100, antystatyzowany

ZASTOSOWANIE podziemne wyrobiska zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól), zakłady górnicze na powierzchni, instalacje na powierzchni oraz inne zakłady przemysłowe.

ZAKRES Ø 6 mm – Ø 630 mm ciśnienie od PN 5 do PN 40

Rury typu PE-AS wykonane są z antystatyzowanego polietylenu klasy PE 100. Rury produkowane są w zakresie średnic zewnętrznych od Ø 6 mm do Ø 630 mm, dla ciśnień roboczych od PN 5 do PN 40. Jako uzupełnienie systemu oferujemy kształtki wykonane z materiału o takich samych właściwościach jak rury i wymiarach zgodnych z oczekiwaniami klienta.

PRZEZNACZENIE

Do budowy instalacji:

 • technologicznych
 • p. poż.
 • odwadniania
 • klimatyzacji
 • transportujących zawiesiny stałe (hydrotransport, podsadzka hydrauliczna)
 • przesyłających emulsję

Rury mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól), zakładach górniczych na powierzchni, instalacjach na powierzchni.

TRANSPORTOWANYM MEDIUM MOŻE BYĆ:

 • woda
 • woda z zawiesiną
 • ciał stałych i związków mineralnych występujących w wodach kopalnianych solanka
 • ciecze agresywne chemicznie

METODY ŁĄCZENIA RUR:

 • złączki systemu Victaulic
 • zgrzewanie doczołowe
 • złączki skręcane zaciskowe
 • połączenia kołnierzowe
 • przejścia PE/stal
 • kształtki elektrooporowe typu PE-AS

ZALETY RUR PE-AS:

 • możliwość cięcia,
 • dopasowania długości rury na budowie
 • możliwość zaciśnięcia rury w dowolnym miejscu (bez konieczności spuszczania medium)
 • duża odporność na ścieranie pod działaniem cieczy zawierających stałe zawiesiny
 • elastyczność
 • lekkość, w porównaniu z rurami z innych materiałów (stalowymi)
 • brak korozji wewnętrznej i zewnętrznej
 • duża gładkość powierzchni zmniejszająca opory przepływu
 • brak zjawiska zarastania osadem możliwość stosowania różnych technik łączenia rur
 • możliwość recyklingu rur wycofanych z eksploatacji

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Hubert Rakoczy

Dyrektor Handlowy Rynku Kluczowego

+48 500 058 675
hubert.rakoczy@elplastplus.pl
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój