banner

POLIETYLENOWE RURY I KSZTAŁTKI OPANCERZONE

PE-NP-AS

PE-NP-AS

POLIETYLENOWE RURY I KSZTAŁTKI OPANCERZONE

MATERIAŁ polietylen antystatyczny, trudnopalny

ZASTOSOWANIE w pomieszczeniach i w podziemnych wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

ZAKRES Ø 32 mm – Ø 400 mm (ciśnienie PN 6 – PN 40)

Polietylenowe rury opancerzone PE-NP-AS dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach i w podziemnych wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

BUDOWA

Polietylenowa rura opancerzona PE-NP-AS składa się z :

 • wewnętrznej, rury przewodowej (ciśnieniowej), z warstwą antystatyczną
 • zewnętrznej rury („pancerza ochronnego”) wykonanej z trudnopalnego i antystatycznego polietylenu, ciasno nałożonej na rurę przewodową.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • standardowy zakres średnic rur przewodowych od Ø 32 do Ø 400 mm,
 • standardowe ciśnienie nominalne PN 6 – PN 25
 • standardowa długość L = 6m

Na indywidualne życzenie klienta możliwe jest wykonanie odcinków o innej długości, wymiarach, na inne ciśnienie jak również wykonanie kształtek segmentowych np. kolan, trójników jako uzupełnienie całej instalacji.

TRANSPORTOWANYM MEDIUM MOŻE BYĆ:

 • woda
 • woda z zawiesiną ciał stałych i związków mineralnych występujących w wodach kopalnianych
 • solanka
 • ciecze niepalne
 • ciecze agresywne
 • chemicznie sprężone powietrze w szybach i podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. miedź, sól, piasek)

METODY ŁĄCZENIA RUR

 • złączki systemu Victaulic
 • połączenia kołnierzowe
 • zgrzewanie doczołowe złączki
 • skręcane zaciskowe
 • przejścia PE/stal
 • łącznik kołnierzowy

ZALETY RUR PE-NP-AS

 • wysoka odporność na propagację pęknięć w wyniku uszkodzeń zewnętrznych,
 • większa odpornośc na udar w porównaniu z GRP, PVC, PP
 • wysoka trwałość rurociągu ( kilkakrotnie wyższa niż rur stalowych) – szczególnie widoczna w wyrobiskach o niekorzystnym mikroklimacie,
 • możliwość cięcia na żądaną długość w miejscu montażu,
 • możliwość zabudowy hydrantu w dowolnym miejscu,
 • możliwość doraźnego zaciśnięcia rur zaciskiem śrubowym,
 • prosty montaż i serwisowanie rurociągu (4 lub 2 śruby ) przy użyciu złączek Victaulic 995 lub 905,
 • wysoka elastyczność, możliwość korekty rurociągu bez konieczności stosowania kolan lub klinów przy zachowaniu określonych promieni gięcia,
 • ok. 50 % wzrost wydajności pracy przy montażu i demontażu w stosunku do rur okołnierzowanych,
 • lżejsze od rurociągów stalowych, łatwiejszy transport,
 • wysoka odporność na ścieranie,
 • niski współczynnik bezwzględnej chropowatości wewnętrznej – o 20% obniżenie strat przepływu,
 • całkowity brak korozji rur polietylenowych,
 • znacząco ograniczenie zjawiska zarastania wewnętrznego, odporność na uderzenia i kruche pęknięcia, bez zapachu-bezwonność ( nie emitują zapachu jak np. żywice)
 • możliwość wielokrotnego użycia wszystkich elementów,
 • możliwość łączenia z innymi zabudowanymi rurociągami poprzez pasówki kołnierzowe lub pasówki zakończone rowkiem w systemie Victaulic.

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Hubert Rakoczy

Dyrektor Handlowy Rynku Kluczowego

+48 500 058 675
hubert.rakoczy@elplastplus.pl
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój