banner

RURY PRZEPUSTOWE

RHDPEp

RHDPEp

RURY PRZEPUSTOWE

do przewiertów i przecisków

ZASTOSOWANIE jako przepusty na skrzyżowaniach rurociągu kablowego z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, przejścia pod drogami, ciekami wodnymi, liniami kolejowymi i w innych podobnych sytuacjach

ZAKRES od DN63 do DN630 mm

RURY WYKONANE Z POLIETYLENU DUŻEJ GĘSTOŚCI (HDPE)

Rury przepustowe RHDPEp zalecane
do stosowania jako przepusty na
skrzyżowaniach rurociągu kablowego
z innymi urządzeniami uzbrojenia
terenowego, przejścia pod drogami,
ciekami wodnymi, liniami kolejowymi
i w innych podobnych sytuacjach.
Doskonałe właśności mechaniczne,
odporność chemiczna, własności
dielektryczne rur z tworzyw sztucznych
preferuje je do takich zastosowań.
Rury przepustowe z HDPE ze względu
na duża elastyczność i możliwość
zgrzewania w dowolnie długie,
monolityczne odcinki, idealnie nadają
się do stosowania w przewiertach
sterowanych.

Rury RHDPEp produkowane są
w średnicach Ø 63 do Ø 630 mm.
Standardowe długości odcinków
rur wynoszą 12 m. Po uzgodnieniu
możliwa jest produkcja odcinków
o innej długości, jak i zwijanych w
kręgi o długości 100 m do średnicy
Ø 110 mm. Możliwa jest również
produkcja rur o innej długości.
Rury mogą być pakowane w wiązki
lub dostarczane luzem, w zależności
od potrzeb zamawiającego.

Standardowym kolorem jest kolor czarny.
Na życzenie zamawiającego możliwa jest
produkcja rur w innym kolorze, również
w wykonaniu dwu i trójwarstwowym
(w zakresie średnic od Ø 75 do Ø 630
mm). W przypadku podwyższonych
wymagań dla rur przepustowych w
zakresie odporności na propagację
pęknięć, naciski punktowe i pęknięcia
naprężeniowe zaleca się stosowanie
rur opancerzonych produkcji „ELPLAST+”
Sp. z o. o. Rury przepustowe mogą być
łączone przez zgrzewanie doczołowe lub
za pomocą złączek ZRg.

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Łukasz Buchta

Kierownik Sprzedaży Branży Telekomunikacja i Energetyka

+48 502 375 913
lukasz.buchta@elplastplus.pl
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój