banner

RURY I KSZTAŁTKI PREIZOLOWANE

PE-ST-PU-PE i ST-PU-PE

PE-ST-PU-PE i ST-PU-PE

RURY I KSZTAŁTKI PREIZOLOWANE

do stosowania w górnictwie

MATERIAŁ wykładka polietylenowa, rura stalowa, pianka poliuretanowa trudnopalna, polietylenowa rura osłonowa trudnopalna, antystatyczna

ZASTOSOWANIE w pomieszczeniach i w podziemnych wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

ZAKRES od Ø 42,4 do Ø 508 mm – rury typu ST-PU-PE od Ø 88,9 do Ø 508 mm – rury typu PE-ST-PU-PE ciśnienie do PN 160

Rury PE-ST-PU-PE i ST-PU-PE przeznaczone są do budowy instalacji klimatyzacyjnych i technologicznych w zakładach górniczych.Rury mogą być stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz w instalacjach na powierzchni górniczych.

PRZEZNACZENIE:

Rury PE-ST-PU-PE i ST-PU-PE przeznaczone są do budowy instalacji klimatyzacyjnych i technologicznych w zakładach górniczych. Rury mogą być stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz w instalacjach na powierzchni górniczych.

TRANSPORTOWANYM MEDIUM MOŻE BYĆ:

 • woda,
 • woda lodowa oraz ciepła solanka,
 • inne roztwory wodne (tylko dla rur PE-ST-PU-PE)
 • ciecze agresywne chemicznie (tylko dla rur PE-ST-PU-PE)

PARAMETRY STOSOWANIA:

 • ciśnienie do PN 160
 • temperatura od -20˚C do +60˚C (PE-ST-PU-PE) i od -20˚C do +130˚C (ST-PU-PE)

METODY ŁĄCZENIA RUR:

 • złączki systemu Victaulic
 • połączenia kołnierzowe
 • spawanie

ZALETY RUR PE-ST-PU-PE I ST-PU-PE:

 • bardzo dobra izolacja termiczna (lepsza od rur z płaszczem zewnętrznym SPIRO)
 • brak mostków cieplnych na połączeniach (dla wersji z izolacją połączenia)
 • brak korozji zewnętrznej rury osłonowej

DODATKOWE ZALETY RUR PE-ST-PU-PE:

 • duża gładkość powierzchni wewnętrznej rury polietylenowej zmniejszająca opory przepływu
 • duża odporność na ścieranie pod działaniem cieczy zawierających stałe zawiesiny
 • wysoka odporność chemiczna na działanie większości substancji występujących w transportowanych mediach
 • brak zjawiska zarastania osadem – parametry hydrauliczne niezmienne w czasie
 • brak korozji rury przewodowej
 • bardzo dobra izolacyjność – niski współczynnik przewodzenia ciepła
 • wydłużona żywotność w stosunku do rur stalowych

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Łukasz Buchta

Kierownik Sprzedaży Branży Telekomunikacja i Energetyka

+48 502 375 913
lukasz.buchta@elplastplus.pl
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój