banner

RURY I KSZTAŁTKI PREIZOLOWANE

PE-PU-PE

PE-PU-PE

RURY I KSZTAŁTKI PREIZOLOWANE

do stosowania w górnictwie

MATERIAŁ polietylen antystatyzowany, pianka poliuretanowa trudnopalna, płaszcz polietylenowy antystatyzowany, trudnopalny

ZASTOSOWANIE podziemne wyrobiska zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól), zakłady górnicze na powierzchni, instalacje na powierzchni oraz inne zakłady przemysłowe.

ZAKRES od Ø 16 do Ø 500 mm ciśnienie PN 6,3 – PN 40

Rura PE-PU-PE składa się dwóch rur polietylenowych: zewnętrznej – osłonowej typu PE-NP-AS i wewnętrznej – przewodowej typu PE-AS oraz izolacyjnej trudnopalnej pianki poliuretanowej wypełniającej przestrzeń między nimi. Do produkcji rur preizolowanych stosuje się rury przewodowe typu PE-AS o średnicach zewnętrznych od Ø 16 do Ø 500 mm.

BUDOWA

Rura PE-PU-PE składa się dwóch rur polietylenowych: zewnętrznej – osłonowej typu PE-NP-AS i wewnętrznej – przewodowej typu PE-AS oraz izolacyjnej trudnopalnej pianki poliuretanowej wypełniającej przestrzeń między nimi. Do produkcji rur preizolowanych stosuje się rury przewodowe typu PE-AS o średnicach zewnętrznych od Ø 16 do Ø 500 mm.

TRANSPORTOWANYM MEDIUM MOŻE BYĆ:

 • woda
 • woda z zawiesiną ciał stałych i związków mineralnych występujących w wodach kopalnianych
 • solanka
 • inne roztwory wodne stosowane w górniczych instalacjach klimatyzacyjnych i technologicznych
 • ciecze agresywne chemicznie (na które polietylen jest odporny)

PARAMETRY STOSOWANIA:

 • ciśnienie od PN 6,3 do PN 40
 • temperatura od -25˚C do +45˚C

METODY ŁĄCZENIA RUR:

 • zgrzewanie (doczołowe, elektrooporowe, polifuzyjne)
 • połączenia kołnierzowe
 • złączki systemu Victaulic typ 995, 905
 • złączki zaciskowe
 • złączki skręcane
 • przejścia PE/stal
 • złączki elektrooporowe typu PE-AS

 

ZALETY RUR PREIZOLOWANYCH PE-PU-PE:

 • żywotność większa niż rur stalowych
 • bardzo dobra izolacyjność – niski współczynnik przewodzenia ciepła
 • pełna szczelność izolacji, brak mostków cieplnych na połączeniach
 • brak zjawiska zarastania rur osadem zarówno od wewnątrz – niezmienne w czasie parametry hydrauliczne
 • duża gładkość powierzchni zmniejszająca opory przepływu (do 20% mniejsze niż w rurach stalowych)
 • brak korozji powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
 • duża odporność na ścieranie pod działaniem cieczy zawierających stałe zawiesiny
 • wysoka odporność chemiczna na działanie większości substancji występujących w transportowanych mediach
 • możliwość stosowania różnych technik łączenia rur

UWAGA

Rura PE-PU-PE może być wykonana z zastosowaniem płaszcza zewnętrznego wykonanego z materiału PERC (odporny na zarysowania), PERT (odporny na wysokie temperatury).

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Zespół z branży

wod-kan

Kontakt
Kontakt
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój