Rury opancerzone PE100 RC

Rury opancerzone PE100 RC

Rury przeznaczone są do budowy sieci układanych metodami wykopowymi tradycyjnymi i wąsko wykopowymi w gruncie rodzimym, bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej, metodami bezwykopowymi (np. przewiertu sterowanego lub przecisku) oraz użytkowanych w specyficznych warunkach terenowych w tym na powierzchni. Rury mogą być również stosowane do bezwykopowej wymiany starych rurociągów i do renowacji starych rurociągów metodami ciasno lub luźno pasowanymi (np. krakingu, reliningu, slipliningu, burstliningu).

Produkujemy rury do budowy instalacji i sieci wodociągowych, ciśnieniowej i podciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji grawitacyjnej i instalacji przemysłowych.

Wycena na indywidualne zapytanie.

Zalety

Rura opancerzona MONO SPECJAL:

 • zabezpieczenie rury ciśnieniowej przed uszkodzeniami podczas transportu, składowania, przemieszczania i układania rurociągu na placu budowy w technologii wykopowej i bezwykopowej
 • prawie całkowite eliminowanie zjawiska szybkiej i wolnej propagacji pęknięć
 • nie przenoszenie zarysowań i nacięć oraz nacisków punktowych bezpośrednio na wewnętrzną rurę ciśnieniową
 • wysoka odporność na zarysowania, nacięcia i naciski punktowe
 • wysoka odporność na pęknięcia naprężeniowe FNCT, ACT
 • stosowanie do produkcji rur surowców spełniających wymagania PAS 1075
 • możliwość układania w gruntach rodzimych bez konieczności stosowania obsypki i podsypki piaskowej
 • stosowanie tradycyjnych metod łączenia, tj. zgrzewania doczołowego, elektrooporowego i za pomocą złączek zaciskowych
 • stosowanie typowych kształtek do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego
 • możliwość wykonywania kształtek segmentowych
 • możliwość łączenia z innymi rurami i kształtkami wykonanymi z polietylenu

 

Rura opancerzona SPECJAL i DUO SPECJAL

 • dodatkowe zabezpieczenie rury wewnętrznej przed uszkodzeniami podczas transportu, składowania, przemieszczania i układania rurociągu na placu budowy w technologii wykopowej i bezwykopowej
 • podwójna ochrona przed zjawiskiem szybkiej i wolnej propagacji pęknięć
 • nie przenoszenie zarysowań i nacięć oraz nacisków punktowych w rurach SPECJAL i DUO SPECJAL bezpośrednio na rurę wewnętrzną
 • dodatkowa odporność na zarysowania, nacięcia, naciski punktowe
 • dodatkowa odporność na pęknięcia naprężeniowe FNCT, ACT
 • odporność „pancerza ochronnego” na długotrwałe właściwości mechaniczne (CLT)
 • stosowanie do produkcji rur surowców spełniających wymagania PAS 1075
 • możliwość układania w gruntach rodzimym bez konieczności stosowania obsypki i podsypki piaskowej
 • możliwość zgrzewania doczołowego (bez ściągania pancerza ochronnego)
 • możliwość zgrzewania elektrooporowego i  stosowania złączek zaciskowych (po wcześniejszym usunięciu pancerza ochronnego)
 • możliwość stosowania typowych kształtek do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego
 • możliwość wykonania kształtek segmentowych z rur SPECJAL i DUO SPECJAL
 • całkowitą zgrzewalność rury wewnętrznej oraz pancerza ochronnego
 • możliwość łączenia z innymi rurami i kształtkami wykonanymi z polietylenu
 • możliwość zastosowania taśmy lokalizacyjnej stalowej, miedzianej lub aluminiowej pomiędzy rurą wewnętrzną a pancerzem ochronnym umożliwiającej lokalizację rurociąg po wykonaniu np. przewiertu horyzontalnego, krakingu, czy innej metody renowacji

Skontaktuj się z nami

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.