banner

RURY I KSZTAŁTKI

PERT-AS

PERT-AS

RURY I KSZTAŁTKI

do instalacji, w których wymagana jest wyższa odporność na temperaturę

MATERIAŁ polietylen PERT, antystatyzowany

ZASTOSOWANIE podziemne wyrobiska zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól), zakłady górnicze na powierzchni, instalacje na powierzchni oraz inne zakłady przemysłowe

ZAKRES Ø 12 mm – Ø 630 mm (ciśnienie PN 3,2 – PN 25)

Rury i kształtki typu PERT-AS wykonane ze specjalnego polietylenu PERT o podwyższonej odporności termicznej (w porównaniu z PE-AS) z warstwą antystatyczną. Rury produkowane są w zakresie średnic zewnętrznych od Ø 12 mm do Ø 630 mm, dla ciśnień roboczych od PN 3,2 do PN 25. Oferuje również kształtki wykonane z materiału o takich samych właściwościach jak rury i wymiarach zgodnych z oczekiwaniami klienta.

RURY I KSZTAŁTKI TYPU PERT-AS PRZEZNACZONE SĄ DO BUDOWY INSTALACJI:

 • transportujących wodę zimną i ciepłą
 • technologicznych
 • p. poż.
 • odwadniania
 • klimatyzacji
 • transportujących zawiesiny stałe (hydrotransport, podsadzka hydrauliczna)
 • przesyłających emulsję

Rury mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól), zakładach górniczych na powierzchni, instalacjach na powierzchni.

TRANSPORTOWANYM MEDIUM MOŻE BYĆ:

 • woda zimna i ciepła
 • woda z zawiesiną ciał stałych i związków mineralnych występujących w wodach kopalnianych
 • solanka
 • ciecze niepalne
 • ciecze agresywne chemicznie

METODY ŁĄCZENIA RUR:

 • zgrzewanie doczołowe
 • złączki systemu Victaulic
 • złączki skręcane zaciskowe
 • połączenia kołnierzowe
 • przejścia PE/stal
 • kształtki elektrooporowe typu PE-AS
 • łącznik kołnierzowy

ZALETY RUR PERT-AS:

 • większa (w porównaniu z PE-AS) odporność na temperaturę (od -25°C do +70°C)
 • możliwość cięcia, dopasowania długości rury na budowie
 • możliwość zaciśnięcia rury w dowolnym miejscu (bez konieczności spuszczania medium)
 • duża odporność na ścieranie pod działaniem cieczy zawierających stałe zawiesiny
 • elastyczność
 • lekkość, w porównaniu z rurami z innych materiałów (stalowymi)
 • brak korozji wewnętrznej i zewnętrznej
 • duża gładkość powierzchni zmniejszająca opory przepływu
 • brak zjawiska zarastania osadem
 • możliwość stosowania różnych technik łączenia rur
 • możliwość recyklingu rur wycofanych z eksploatacji

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Hubert Rakoczy

Dyrektor Handlowy Rynku Kluczowego

+48 500 058 675
hubert.rakoczy@elplastplus.pl
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój