banner

RURY I KSZTAŁTKI

PE100RC-AS

PE100RC-AS

RURY I KSZTAŁTKI

do instalacji, w których wymagana jest duża odporność na zarysowania i naciski

MATERIAŁ polietylen klasy PE 100 RC, antystatyzowany

ZASTOSOWANIE podziemne wyrobiska zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól), zakłady górnicze na powierzchni, instalacje na powierzchni oraz inne zakłady przemysłowe.

ZAKRES Ø 16 mm – 630 mm (ciśnienie PN 5 – PN 40)

Rury i kształtki typu PE100RC-AS wykonane ze specjalnego polietylenu PE100RC o podwyższonej odporności (w porównaniu z PE-AS) na propagację pęknięć, naciski punktowe, pęknięcia naprężeniowe FNCT, ACT z warstwą antystatyczną. Rury produkowane są w zakresie średnic zewnętrznych od Ø 16 mm do Ø 630 mm, dla ciśnień roboczych od PN 5 do PN 40. Jako uzupełnienie systemu oferujemy kształtki wykonane z materiału o takich samych właściwościach jak rury i wymiarach zgodnych z oczekiwaniami klienta.

RURY I KSZTAŁTKI TYPU PE100RC-AS PRZEZNACZONE SĄ DO BUDOWY INSTALACJI:

 • technologicznych
 • p. poż.
 • odwadniania
 • klimatyzacji transportujących zawiesiny stałe (hydrotransport, podsadzka hydrauliczna)
 • przesyłających emulsję

Rury mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól), zakładach górniczych na powierzchni, instalacjach na powierzchni.

TRANSPORTOWANYM MEDIUM MOŻE BYĆ:

 • woda
 • woda z zawiesiną ciał stałych i związków mineralnych występujących w wodach kopalnianych
 • solanka
 • ciecze niepalne
 • ciecze agresywne chemicznie

METODY ŁĄCZENIA RUR:

 • złączki systemu Victaulic
 • zgrzewanie doczołowe
 • złączki skręcane
 • zaciskowe połączenia
 • kołnierzowe przejścia PE/stal
 • łącznik kołnierzowy
 • kształtki elektrooporowe

ZALETY RUR PE100RC-AS:

 • większa (w porównaniu z PE-AS) odporność na propagację pęknięć, naciski punktowe, pęknięcia naprężeniowe
 • większa odporność na udar w porównaniu z GRP, PVC, PP
 • możliwość cięcia, dopasowania długości rury na budowie
 • możliwość zaciśnięcia rury w dowolnym miejscu (bez konieczności spuszczania medium)
 • duża odporność na ścieranie pod działaniem cieczy zawierających stałe zawiesiny
 • elastyczność
 • lekkość, w porównaniu z rurami z innych materiałów (stalowymi)
 • brak korozji wewnętrznej i zewnętrznej
 • duża gładkość powierzchni zmniejszająca opory przepływu
 • brak zjawiska zarastania osadem
 • możliwość stosowania różnych technik łączenia rur
 • możliwość recyklingu rur wycofanych z eksploatacji

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Hubert Rakoczy

Dyrektor Handlowy Rynku Kluczowego

+48 500 058 675
hubert.rakoczy@elplastplus.pl
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój