Studzienki wodomierzowe

Studzienki wodomierzowe służą do zabezpieczenia wodomierza i armatury wodnej na przyłączach do sieci wodociągowej. Stosowane są, gdy budynek podłączony do sieci nie posiada piwnicy, a na jego parterze, ze względu na ograniczenia techniczne, nie można wydzielić stosownego miejsca na montaż wodomierza.

Prawidłowo dobrana i zamontowana studzienka pełni  dwie funkcje:

  • izoluje przyłącze i chroni wodomierz przed zamarznięciem,
  • umożliwia łatwy dostęp do wodomierza oraz jego odczyt.

Przy jej wyborze należy uwzględnić warunki w jakich będzie eksploatowana. Występują dwa podstawowe rodzaje studzienek – studzienki z dnem oraz bez dna.

Studzienki bez dna wykorzystują ciepło geotermalne ziemi. Ich dodatkową zaletą jest możliwość montażu w miejscach podmokłych, narażonych na podnoszenie wód gruntowych. Brak dna powoduje, że nie są one zarażone na siły wyporu, które mogą doprowadzić do zniszczenia studni i przyłącza.

Niezależnie od rodzaju, studzienka wyposażona jest w izolowaną pokrywę. Szczelna pokrywa i korpus z wykonany z polietylenu stanowią doskonałe zabezpieczenie nie tylko przez mrozem, ale także przed infiltracją wód opadowych. Pokrywa spełnia także funkcję zabezpieczającą przed obciążeniem pionowym. Jej wytrzymałość ma duże znaczenie i należy wybrać typ studzienki dostosowany do lokalizacji. W przypadku umieszczenia studzienki w pasie drogowym warto ustalić, czy nie ma konieczności zastosowania dodatkowego pierścienia odciążającego.

Stosowanie studzienek niskiej jakości może doprowadzić do awarii wodomierza i armatury niezbędnej do jego zamontowania. Dlatego, w celu zapewnienia bezawaryjnej i długotrwałej eksploatacji, należy stosować studzienki wykonane z najlepszych materiałów oraz odpowiednio dostosowane do warunków w jakich będą eksploatowane.

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.