Społeczna odpowiedzialność biznesu w rozumieniu ELPLAST+

Społeczna odpowiedzialność biznesu w rozumieniu ELPLAST+

Wierzymy, że dobro wraca

Jesteśmy polską firmą rodzinną i wzorce, jakie wynieśliśmy z domu, chcemy także realizować w działalności biznesowej. Co to oznacza? Dla nas to po prostu umiejętność szerszego spojrzenia na prowadzoną działalność. Spojrzenia poza prosty rachunek zysków i strat. Jako spółka generujemy dochód, ale chcemy także dostrzegać tych, którzy potrzebują pomocy. Tak rozumiemy bowiem odpowiedzialny biznes i budowanie dobrych, długofalowych relacji z otoczeniem.

Inwestujemy w aktywizację osób wykluczonych społecznie

W Polsce mamy dziś bardzo dobrą sytuację jeśli chodzi o rynek pracy. Eksperci mówią wręcz o rynku pracownika. Jednak nie wszyscy w łatwy sposób mogą znaleźć zatrudnienie. Dlatego wsparliśmy finansowo Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski z Jastrzębia-Zdroju. Jego celem jest  wszechstronna rehabilitacja społeczna, zawodowa i medyczna osób niepełnosprawnych na przestrzeni ich całego życia.

Dzięki m.in. naszej datacji, Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia mógł zakupić busa, którym osoby niepełnosprawne dojeżdżają z domu do Zakładu i do miejsc, w których świadczą pracę. Działanie takich ośrodków jak Zakład Aktywności Zawodowej ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia aktywizacji osób niepełnosprawnych, bo ich realne szanse na zdobycie pracy zawodowej są zazwyczaj niewielkie.

Pomagamy osadzonym w powrocie do społeczeństwa

Badania potwierdzają, że resocjalizacja poprzez pracę jest jedną z najskuteczniejszych form powrotu osób osadzonych do społeczeństwa. Dzięki niej osoby te mają kontakt ze światem zewnętrznym, oraz co jest kluczowe, także z rynkiem pracy. Niejednokrotnie jest to dla nich szansa na zdobycie nowego zawodu i dobry start.

Dlatego od roku uczestniczymy w rządowym programie pracy dla osób osadzonych. Jest to rozpoczęty dwa lata temu oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych.

Średnio w ciągu każdego miesiąca pracuje u nas 8 osadzonych. Jeden z nich po odbyciu kary znalazł tu stałe zatrudnienie.

Dbamy o rozwój lokalnego sportu

Jesteśmy przekonani, że sport jest doskonałym narzędziem kształtowania człowieka. Może być źródłem siły i motywacji, która pozwala osiągać założone cele, także w biznesie. Dlatego od wielu lat jesteśmy partnerem Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie. Dzięki temu nasi pracownicy mogą bezpłatnie oglądać mecze swojej drużyny piłkarskiej.

Wspieramy potrzebujących i polską kulturę

W 2017 roku Nasza firma przekazała również środki finansowe na cele charytatywne. Wzięliśmy czynny udział w licytacji dzieł sztuki, która odbyła się w czasie I Wielkiego Charytatywnego Balu Karnawałowego Środowiska Infrastruktury i Budownictwa.

Link do artykułu

W roku lutym 2018, mieliśmy przyjemność gościć na Drugim Balu Dobroczynnym  „Spragnieni Piękna. Nowoczesność. Lata 50. i 60”. Nasze uczestnictwo w tym wydarzeniu nie było przypadkowe, dzięki niemu mieliśmy okazję wesprzeć polską sztukę i młodych zdolnych artystów. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie „Przyjaciele MNW” w gmachu głównym Muzeum Narodowego, a jej celem była przede wszystkim zbiórka na rzecz instytucji.

Link do artykułu

Skontaktuj się z nami

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.