Zosilnené rúry PE100 RC

Zosilnené rúry PE100 RC

Tieto rúry sú určené na výstavbu sietí pokladaných výkopovými metódami tradičnými a metódami úzkych výkopov v materskej hornine bez použitia pieskovej podstielky a obsypu, bezvýkopovými metódami (napr. riadeného vŕtania alebo razenia), a prevádzkovaných v špecifických terénnych podmienkach, vrátane použitia na povrchu. Tieto rúry sa tiež môžu používať na bezvýkopovú výmenu starých potrubí a na renováciu starých potrubí pomocou takých metód, ako napr. cracking, relining, sliplining, berstlining).

Vyrábame rúry na výstavbu vodovodných rozvodov a sietí, dažďovej a splaškovej kanalizácie – tlakovej a podtlakovej, gravitačnej kanalizácie a priemyselných potrubných rozvodov.

Ceny sú stanovené na vyžiadanie.

Výhody

Zosilnená rúra MONO SPECJAL:

 • ochrana tlakovej rúry pred poškodením pri preprave, skladovaní, premiestňovaní a pokládke potrubia na stavenisku s použitím výkopových a bezvýkopových technológií
 • takmer úplné odstránenie javu rýchlej a pomalej propagácie trhlín
 • neprenášanie poškriabaní, rezov a tlakových bodov priamo na vnútornú tlakovú rúru
 • vysoká odolnosť proti poškriabaniu, rezom a tlakovým bodom
 • vysoká odolnosť proti prasknutiu spôsobenému namáhaním FNCT, ACT
 • použitie na výrobu rúr surovín spĺňajúcich požiadavky PAS 1075
 • možnosť pokládky v materskej hornine bez nutnosti použitia pieskového obsypu a podstielky
 • použitie tradičných metód spájania, t.j. zvárania na tupo, elektroodporového zvárania a spájania prostredníctvom kompresných fitingov
 • použitie typických tvaroviek pre zváranie na tupo a elektroodporové zváranie
 • možnosť vykonania segmentových tvaroviek
 • možnosť spájania s inými rúrami a tvarovkami z polyetylénu

Zosilnená rúra SPECJAL a DUO SPECJAL

 • dodatočná ochrana vnútornej rúry pred poškodením pri preprave, skladovaní, premiestňovaní a pokládke potrubia na stavenisku s použitím výkopových a bezvýkopových technológií
 • dvojitá ochrana proti rýchlej a pomalej propagácii trhlín
 • neprenášanie poškriabaní, rezov a tlakových bodov v rúrach SPECJAL a DUO SPECJAL priamo na vnútornú rúru
 • dodatočná odolnosť proti poškriabaniu, rezom a tlakovým bodom
 • dodatočná odolnosť proti prasknutiu spôsobenému namáhaním FNCT, ACT
 • odolnosť „ochrannej výstuže“ voči dlhodobým mechanickým vlastnostiam (CLT)
 • používanie na výrobu rúr surovín spĺňajúcich požiadavky PAS 1075
 • možnosť pokládky v materskej hornine bez nutnosti použitia pieskového obsypu a podstielky
 • možnosť zvárania na tupo (bez odstránenia ochrannej výstuže)
 • možnosť elektroodporového zvárania a použitia kompresných fitingov (po predchádzajúcim odstránení ochrannej výstuže)
 • možnosť použitia typických tvaroviek pre zváranie na tupo a elektroodporové zváranie
 • možnosť vykonania segmentových tvaroviek z rúr SPECJAL a DUO SPECJAL
 • úplná zvárateľnosť vnútornej rúry a ochrannej výstuže
 • možnosť spájania s inými rúrami a tvarovkami z polyetylénu
 • možnosť použitia lokalizačnej pásky oceľovej, medenej alebo hliníkovej medzi vnútornou rúrou a ochrannou výstužou, ktorá umožní lokalizáciu potrubia po vykonaní napr. horizontálneho vŕtania, crackingu alebo inej metódy renovácie

Kontaktujte nás

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné.


  Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára sa budú spracovávať Správcom osobných údajov „Elplast+” Sp. z o.o. so sídlom: Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8, v súlade so zákonom z 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie z 13. júna 2016 (Z. z. z roka 2016, pol. 922) pre kontaktné účely týkajúce sa odpovedí na zaslané správy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vyjasnenie hlásenia. Každý má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou subjektov, ktoré sú k tomu oprávnené na základe právnych predpisov.