Kanalizačné šachty DN800

Kanalizačné šachty DN800

„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu s priemerom Φ800 mm, určené na výstavbu vonkajších systémov kanalizácie: gravitačnej (splaškovej a dažďovej), tlakovej, drenážnej a vodovodnej – ako šachty revízne, klinové, rozpínacie, usadzovacie a šachty pre prečerpávacie stanice na odpadovú vodu.

Šachty Elplast+ sa môžu používať tak v oblastiach nevystavených vysokým zaťaženiam, ako aj v dopravnom pruhu, na cestách, parkoviskách atď.  Šachty sú vyrábané ako zosilnené (skladajúce sa zo zosilnených prvkov – WZ), štandardné (zo štandardných prvkov – ST) alebo optimálne (kombinácia štandardných a zosilnených prvkov). O voľbe typu šachty rozhodujú projektové požiadavky.

aplikovaná norma: AT /2007-02-2237/2; PN-EN 13598-2

Výhody
 • nízka hmotnosť prvkov
 • vysoká mechanická pevnosť
 • pružnosť
 • odolnosť proti chemickej korózii
 • veľmi vysoká odolnosť proti účinkovaniu agresívnych odpadových vôd, agresívnych podzemných vôd a proti znečistenej, kontaminovanej pôde
 • 100% tesnosť
 • netoxickosť pre životné prostredie, neuvoľňujú žiadne látky počas prevádzky
 • najvyššia odolnosť proti oderu (viacnásobne prevyšuje odolnosť betónu, GRP, PVC)
 • nízke investičné náklady
 • rýchla a jednoduchá montáž, najmä v náročných terénnych podmienkach
 • možnosť vykonávať úzke výkopy s rozmermi blížiacimi sa rozmerom šácht
 • možnosť montáže šácht bez použitia ťažkej techniky, čím sa obmedzujú investičné náklady

Kontaktujte nás

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné.


  Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára sa budú spracovávať Správcom osobných údajov „Elplast+” Sp. z o.o. so sídlom: Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8, v súlade so zákonom z 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie z 13. júna 2016 (Z. z. z roka 2016, pol. 922) pre kontaktné účely týkajúce sa odpovedí na zaslané správy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vyjasnenie hlásenia. Každý má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou subjektov, ktoré sú k tomu oprávnené na základe právnych predpisov.