Kanalizačné šachty DN400

Kanalizačné šachty DN400

„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu s priemerom Φ400 mm, určené na výstavbu vonkajších systémov kanalizácie: gravitačnej (splaškovej a dažďovej), tlakovej, drenážnej – ako šachty revízne, klinové usadzovacie a šachty pre čistiace odbočky.

Šachty Elplast+ sa môžu používať tak v oblastiach nevystavených vysokým zaťaženiam, ako aj v dopravnom pruhu, na cestách, parkoviskách atď.
Šachty sa vyrábajú ako zberné šachty s tromi vstupmi, s maximálnym priechodom 250 mm.

aplikovaná norma: AT /2007-02-2237/2

Výhody
 • nízka hmotnosť prvkov
 • vysoká mechanická pevnosť
 • pružnosť
 • odolnosť proti chemickej korózii
 • veľmi vysoká odolnosť proti účinkovaniu agresívnych odpadových vôd a znečistených podzemných vôd
 • netoxickosť pre životné prostredie
 • najvyššia odolnosť proti oderu
 • nízke investičné náklady
 • rýchla a jednoduchá montáž, najmä v náročných terénnych podmienkach
 • možnosť vykonávať úzke výkopy s rozmermi blížiacimi sa rozmerom šácht
 • možnosť montáže šácht bez použitia ťažkej techniky, čím sa obmedzujú investičné náklady
 • možnosť univerzálneho pripojenia rúr s priemermi 160, 200, 225 a 250mm

Kontaktujte nás

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné.


  Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára sa budú spracovávať Správcom osobných údajov „Elplast+” Sp. z o.o. so sídlom: Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8, v súlade so zákonom z 29. augusta 1997, o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie z 13. júna 2016 (Z. z. z roka 2016, pol. 922) pre kontaktné účely týkajúce sa odpovedí na zaslané správy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vyjasnenie hlásenia. Každý má právo na prístup k svojím osobným údajom a na ich opravu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou subjektov, ktoré sú k tomu oprávnené na základe právnych predpisov.