Rúry pre baníctvo

„ELPLAST+” Sp. z o.o. ponúka širokú škálu potrubí povolených na použitie v banských závodoch dobývajúcich čierne uhlie alebo nehorľavé nerastné suroviny (napr. meď, soľ, zinok, olovo, piesok). Tieto potrubia sú určené pre vodné sústavy, rozvody stlačeného vzduchu, inertných plynov, hydrodopravu, stavebné výplne a iné aplikácie. Už veľa rokov vyrába Spoločnosť polyetylénové rúry pre banský priemysel. Ponúka tiež oceľové rúry a viacvrstvové predizolované rúry (oceľové a polyetylénové) vo verzii s prírubou alebo spájané spojovacími prvkami Victaulic. „ELPLAST+” Sp. z o.o. je výhradným distribútorom výrobkov americkej firmy Victaulic na trhu banského priemyslu.  Všetky potrubia majú príslušné certifikáty opravňujúce označovať výrobky bezpečnostným znakom ‘B”, vydané Hlavným baníckym ústavom v Katoviciach, OBAC (Stredisko pre výskum, atestáciu a certifikáciu) v Hliviciach (Gliwice), a taktiež Vedecko-výskumným uhoľným ústavom v Ostrave-Radvaniciach (Česká republika). V každom banskom diele a v jamách banských závodov možno použiť:
 1. polyetylénové rúry a zosilnené tvarovky typu PE-NP-AS (ťažko horľavé a antistatické),
 2. oceľové rúry a predizolované tvarovky typu PE-ST-PU-PE (s vnútorným polyetylénovým obložením) a ST-PU-PE (bez obloženia), viacvrstvové, s polyetylénovou ochranou,
 3. predizolované oceľové rúry typu PE-ST-PU-SPIRO (s vnútorným polyetylénovým obložením) a ST-PU-SPIRO (bez obloženia), viacvrstvové, s ochranou SPIRO,
 4. oceľové rúry a tvarovky typu STAL-PE, obložené vo vnútri polyetylénom,
 5. tenkostenné oceľové potrubia, pozinkované, rýchlomontážne typu STO-SM.
V banských závodoch dobývajúcich nehorľavé nerastné suroviny a na povrchoch kamennouhoľných baní možno použiť:
 1. polyetylénové rúry a tvarovky typu PE-AS s vonkajšou antistatickou vrstvou,
 2. polyetylénové rúry a tvarovky typu PE-PU-PE, predizolované, s polyetylénovou ochranou,
Vlastnosti a výhody jednotlivých výrobkov sú podrobne popísané v prílohách. „ELPLAST+” Sp. z o.o. ponúka tiež pre zákazníkov v odvetví banského priemyslu:
 1. kompletné potrubné systémy, t.j. kompletný sortiment polyetylénových a oceľových tvaroviek (kolená, T-kusy atď.),
 2. prechodky s prírubou alebo drážkované, umožňujúce pripojenie ponúkaných rúr na existujúce potrubie,
 3. oceľové hrdlá, drážkované, pre spojenia Victaulic,
 4. spojky, tvarovky, ventily, zariadenia na drážkovanie rúr a iné výrobky systému Victaulic,
 5. objímky pre polyetylénové rúry so závitovou odbočkou, napr. pre hydranty,
 6. službu drážkovania (valcovania) oceľových rúr podľa špecifikácie Victaulic,
 7. technické poradenstvo, školenia v sídle „ELPLAST+” alebo priamo v baniach.

Odkvapové žľaby

mini
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába polyetylénové odkvapové žľaby PE-NP-AS a polypropylénové...
Pozri

Oceľové rúry STO-SM rýchlomontážne

STO-SM
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. ponúka systém tenkostenných oceľových rúr a tvaroviek,...
Pozri

Rúry typu OCEĽ/PE

Rury typu STAL/PE
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába rúry a tvarovky dvojvrstvové oceľovo-plastové, ktoré...
Pozri

Rúry PE-NP-AS PE-GG

PE-NP-AS
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába viacvrstvové, polyetylénové zosilnené rúry PE-NP-AS typu...
Pozri

Rúry PE-NP-AS

Rury
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába zosilnené polyetylénové rúry PE-NP-AS a PE-NP-AS/AS,...
Pozri

Rúry PE-AS

Rura PE-AS
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába rúry typu PE-AS, antistatické, vyrobené z...
Pozri

Kontaktujte nás

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.