Kanalizačné šachty

„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu s priemerom Φ1000, Φ800, Φ600, Φ400 mm, určené na výstavbu vonkajších systémov kanalizácie: gravitačnej (splaškovej a dažďovej), tlakovej, drenážnej a vodovodnej – ako šachty revízne, klinové, rozpínacie, usadzovacie a šachty pre prečerpávacie stanice na odpadovú vodu. Šachty Elplast+ sa môžu používať tak v oblastiach nevystavených vysokým zaťaženiam, ako aj v dopravnom pruhu.

Kanalizačné šachty DN1000

Studnie kanalizacyjne
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu...
Pozri

Kanalizačné šachty DN800

Studnie kanalizacyjne
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu...
Pozri

Kanalizačné šachty DN600

ELPLAST
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu...
Pozri

Kanalizačné šachty DN400

Studnie kanalizacyjne DN400
Popis:
„ELPLAST+” Sp. z o.o. vyrába metódou rotačného formovania šachty z polyetylénu...
Pozri

Kontaktujte nás

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.