Rury preizolowane w budowie instalacji klimatyzacyjnych w podziemiach

Rury preizolowane to rury zespolone, składające się z zestawu zewnętrznej rury płaszczowej oraz jednej lub kilku wewnętrznych rur przesyłowych. Przestrzeń pomiędzy rurą płaszczową, a przesyłową fabrycznie wypełniana jest warstwą izolacyjną wykonywaną najczęściej z pianki poliuretanowej. Takie rozwiązanie pomaga zapewnić przesyłanemu rurami medium odpowiednią izolację termiczną, mającą na celu zminimalizowanie strat ciepła lub ochronę medium przed zamarznięciem. Izolacja termiczna jednocześnie pełni również funkcję izolacji akustycznej, wyciszając dźwięki wytwarzane przez przesyłane rurami medium.

Rury preizolowane wykorzystywane są w różnego typu instalacjach technologicznych

Rury preizolowane dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości, zestawiania rur płaszczowych i przesyłowych wykorzystywane są do różnych zadań. Odporność na korozję i osady sprawia, że rury preizolowane mogą być stosowane w podziemnych i naziemnych sieciach technologiczny między innymi wodociągowych, kanalizacyjnych. Dzięki wszechstronności oraz znakomitej odporności na czynniki zewnętrzne oraz obojętności na przesyłane nimi medium, znajdują one zastosowanie w tworzeniu sieci dalekoprzesyłowych ciepłowniczych, podłączeń sieci ciepłowniczych budynków mieszkalnych, instalacji niskotemperaturowych, biogazowni i sieci chłodniczych. Odpowiednio przygotowane rury preizolowane sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, czego dowodem może być fakt, że z powodzeniem stosowane są one nawet w budowie instalacji klimatyzacyjnych i technologicznych w zakładach górniczych.

Polecane produkty:

Rury wodociągowe

Rury kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.