Studnie wodomierzowe DN800

Studnie wodomierzowe DN800

„ELPLAST+”  Sp.  z  o.o.  produkuje korpusy studzienek wodomierzowych  DN  800  przeznaczone  do zabudowy  wodomierza  (wodomierzy)  i  armatury  wodnej  na  przyłączach  odbiorców korzystających z sieci wodociągowych.
Studzienka wodomierzowa DN 800 składa się z polietylenowego korpusu o średnicy 800 mm, posiadającego  płaskie  dno  i  zamykanego  od  góry  szczelną  pokrywą  wypełnioną  materiałem izolacyjnym.

normatyw: IBDiM-KOT-2018/0136


Zalety
  • ochrona armatury i wodomierza (wodomierzy) przed zamarzaniem  nawet przy temperaturach zewnętrznych do -30oC
  • zabezpieczenie przed infiltracją wód gruntowych i opadowych dzięki  szczelnemu korpusowi i pokrywie
  •  dobry dostęp do elementów armatury
  • możliwość montażu kilku wodomierzy

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.