Studnie wodomierzowe DN500

Studnie wodomierzowe DN500

„ELPLAST+”  Sp.  z  o.o.  produkuje  studzienki  wodomierzowe  DN  500  przeznaczone  do zabudowy  wodomierza  i  armatury  wodnej  na  przyłączach  indywidualnych  odbiorców korzystających z sieci wodociągowych. Studzienki wodomierzowe DN 500 nie posiadają dna, przez co wykorzystują ciepło geotermalne ziemi i mogą być stosowana przy temperaturze powietrza nad powierzchnią gruntu do – 30°C. Studzienka  wodomierzowa  DN  500  w  wersji  STANDARD  posiada  korpus  wykonany  z  rury polietylenowej  o  długości  H=1400  mm  izolowany  na  długości  L=700  mm.

normatyw: AT/2007-02-2237/2

Zalety
  • prosta konstrukcja
  • łatwy dostęp do wodomierza/wodomierzy
  • zapewnienie  dodatniej  temperatury  wewnątrz  studzienki  nawet  przy  temperaturze zewnętrznej  do  -30°C  dzięki  izolacji  korpusu  i  przestrzeni  nad  wodomierzem  oraz dopływowi ciepła z głębszych warstw gruntu
  • niewielka średnica, nie wymagająca wykonywania dużych wykopów

Skontaktuj się z nami

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.