Studnie wodomierzowe DN500

Studnie wodomierzowe DN500

„ELPLAST+”  Sp.  z  o.o.  produkuje  studzienki  wodomierzowe  DN  500  przeznaczone  do zabudowy  wodomierza  i  armatury  wodnej  na  przyłączach  indywidualnych  odbiorców korzystających z sieci wodociągowych. Studzienki wodomierzowe DN 500 nie posiadają dna, przez co wykorzystują ciepło geotermalne ziemi i mogą być stosowana przy temperaturze powietrza nad powierzchnią gruntu do – 30°C. Studzienka  wodomierzowa  DN  500  w  wersji  STANDARD  posiada  korpus  wykonany  z  rury polietylenowej  o  długości  H=1400  mm  izolowany  na  długości  L=700  mm.

normatyw: IBDiM-KOT-2018/0136


Zalety
  • prosta konstrukcja
  • łatwy dostęp do wodomierza/wodomierzy
  • zapewnienie  dodatniej  temperatury  wewnątrz  studzienki  nawet  przy  temperaturze zewnętrznej  do  -30°C  dzięki  izolacji  korpusu  i  przestrzeni  nad  wodomierzem  oraz dopływowi ciepła z głębszych warstw gruntu
  • niewielka średnica, nie wymagająca wykonywania dużych wykopów

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.