Studnie wodomierzowe DN400

Studnie wodomierzowe DN400

„ELPLAST+” Sp. z o.o. produkuje studzienki wodomierzowe DN 400 przeznaczone do zabudowy wodomierza i armatury wodnej na przyłączach indywidualnych odbiorców korzystających z sieci wodociągowych. Studzienki wodomierzowe DN 400 nie posiadają dna, przez co wykorzystują ciepło geotermalne ziemi i mogą być stosowane przy temperaturze powietrza nad powierzchnią gruntu do – 30°C. Aktualnie oferujemy studzienki wodomierzowe DN 400 w dwóch wykonaniach podstawowych, oznaczanych jako STANDARD 1 i PREMIUM. Więcej informacji w karcie katalogowej.

normatyw: IBDiM-KOT-2018/0136


Zalety
  • prosta konstrukcja
  • łatwy dostęp do wodomierza/wodomierzy
  • zapewnienie dodatniej temperatury wewnątrz studzienki nawet przy temperaturze zewnętrznej do -30°C dzięki izolacji korpusu i przestrzeni nad wodomierzem oraz dopływowi ciepła z głębszych warstw gruntu
  • niewielka średnica, nie wymagająca wykonywania dużych wykopów

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.