Studnie kanalizacyjne DN1000

Studnie kanalizacyjne DN1000

„ELPLAST+” Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą rotoformowania studzienki o średnicy Φ1000 mm przeznaczone do budowy zewnętrznych systemów kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej i deszczowej), ciśnieniowej, drenażowej i wodociągowej – jako studzienki rewizyjne, wpustowe, rozprężne, osadnikowe i do przepompowni ścieków. Studzienki Elplast+ mogą być stosowane zarówno na terenach nienarażonych na duże obciążenia jak i w pasie drogowym.

Produkowane studzienki występują jako wzmocnione (składające się z elementów wzmocnionych – WZ), standardowe (z elementów standardowych – ST) lub optymalne (kombinacja elementów standardowych i wzmocnionych). O wyborze typu studzienki decydują wymagania projektowe.

normatyw: AT /2007-02-2237/2; PN-EN 13598-2

Zalety
 • mały ciężar elementów
 • duża wytrzymałość mechaniczna
 • elastyczność
 • odporność na korozję chemiczną
 • bardzo duża odporność na działanie agresywnych ścieków, agresywnych wód gruntowych oraz zanieczyszczony, skażony  grunt
 • 100% szczelność
 • nietoksyczność dla środowiska, nie wydzielają żadnych substancji podczas eksploatacji
 • najwyższa odporność na ścieranie (wielokrotnie przewyższa odporność betonu, GRP, PVC)
 • niski koszt inwestycji
 • szybki i łatwy montaż, szczególnie w trudnych warunkach terenowych
 • możliwość wykonywania wąskich wykopów o wymiarach przybliżonych do wymiarów studzienek
 • możliwość montażu studzienek bez stosowania ciężkiego sprzętu, co obniża koszty inwestycji

Skontaktuj się z nami

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.