Studnia kanalizacyjna DN600

Studnia kanalizacyjna DN600

Studnia kanalizacyjna produkowana z polietylenu metodą rotoformowania. Studnia kanalizacyjna o średnicy Φ600 mm przeznaczona do budowy zewnętrznych systemów kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej i deszczowej), ciśnieniowej, drenażowej i wodociągowej – jako studzienki rewizyjne, wpustowe, rozprężne, osadnikowe i do przepompowni ścieków.

Studnia kanalizacyjna może być stosowana zarówno na powierzchniach nienarażonych na duże obciążenia jak i w obrębie jezdni, dróg, parkingów itd. Produkowana studnia kanalizacyjna występują jako wzmocniona (składa się z elementów wzmocnionych – WZ), standardowe (z elementów standardowych – ST) lub optymalne (kombinacja elementów standardowych i wzmocnionych). O wyborze typu studzienki decydują wymagania projektowe.

Studnia kanalizacyjna spełnia normatyw: IBDiM-KOT-2018/0136; PN-EN 13598-2

Zobacz pozostałe studnie kanalizacyjne


Zalety
 • mały ciężar elementów
 • duża wytrzymałość mechaniczna
 • elastyczność
 • odporność na korozję chemiczną
 • bardzo duża odporność na działanie agresywnych ścieków, agresywnych wód gruntowych oraz zanieczyszczony, skażony grunt
 • 100% szczelność
 • nietoksyczność dla środowiska, nie wydzielają żadnych substancji podczas eksploatacji
 • najwyższa odporność na ścieranie (wielokrotnie przewyższa odporność betonu, GRP, PVC)
 • niski koszt inwestycji
 • szybki i łatwy montaż, szczególnie w trudnych warunkach terenowych
 • możliwość wykonywania wąskich wykopów o wymiarach przybliżonych do wymiarów studni
 • możliwość montażu studni bez stosowania ciężkiego sprzętu, co obniża koszty inwestycji

Skontaktuj się z nami

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


  Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.