Rury typu PE-PU-PE

Rury typu PE-PU-PE

„ELPLAST+” Sp. z o.o. produkuje rury preizolowane typu PE-PU-PE.

Rura PE-PU-PE składa się dwóch rur polietylenowych: zewnętrznej – osłonowej typu PE-NP.-AS i wewnętrznej – przewodowej typu PE-AS oraz izolacyjnej trudnopalnej pianki poliuretanowej wypełniającej przestrzeń między nimi.

Do produkcji rur preizolowanych stosuje się rury przewodowe typu PE-AS o średnicach zewnętrznych od Φ75 do Φ400 mm.

Rury PE-PU-PE przeznaczone są do budowy instalacji technologicznych i klimatyzacyjnych w podziemiach i na powierzchni zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite (z wyjątkiem gazu, ropy naftowej i węgla kamiennego).


Zalety
 • żywotność większa niż rur stalowych
 • ciężar niższy niż stalowych rur preizolowanych
 • bardzo dobra izolacyjność – niski współczynnik przewodzenia ciepła
 • pełna szczelność izolacji, brak mostków cieplnych na połączeniach
 • brak zjawiska zarastania rur osadem od wewnątrz – niezmienne w czasie parametry hydrauliczne
 • duża gładkość powierzchni zmniejszająca opory przepływu (do 20% mniejsze niż w rurach stalowych)
 • brak korozji powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
 • duża odporność na ścieranie pod działaniem cieczy zawierających stałe zawiesiny
 • wysoka odporność chemiczna na działanie większości substancji występujących w transportowanych mediach
 • możliwość stosowania różnych technik łączenia rur

Skontaktuj się z nami

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


  Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.