banner

RURY I KSZTAŁTKI

PP-AS

PP-AS

RURY I KSZTAŁTKI

do instalacji, w których wymagana jest wyższa odporność na temperaturę

MATERIAŁ polipropylen antystatyzowany

ZASTOSOWANIE podziemne wyrobiska zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól), zakłady górnicze na powierzchni, instalacje na powierzchni, w przemyśle spożywczym oraz w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i pomieszczeniach sterylnych

ZAKRES Ø 16 mm – Ø 400 mm (ciśnienie PN 3,2 – PN 25)

Rury i kształtki typu PP-AS wykonane z odpowiedniego polipropylenu PP z naniesioną podczas procesu wytłaczania stałą antystatyczną warstwą zewnętrzną. Rury produkowane są standardowo w zakresie średnic zewnętrznych od Ø 16 mm do Ø 400 mm, dla ciśnień roboczych od PN 3,2 do PN 25. Jako uzupełnienie systemu ELPLAST+ Sp. z o.o. oferuje kształtki wykonane z materiału o takich samych właściwościach jak rury i wymiarach zgodnych z oczekiwaniami klienta.

RURY I KSZTAŁTKI TYPU PP-AS PRZEZNACZONE SĄ DO BUDOWY INSTALACJI:

 • transportujących wodę zimną i ciepłą
 • technologicznych
 • p. poż.
 • odwadniania
 • klimatyzacji
 • transportujących zawiesiny stałe (hydrotransport, podsadzka hydrauliczna)
 • przesyłających emulsję ciepłej i zimnej wody

Rury mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających kopaliny niepalne (np. rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól), zakładach górniczych na powierzchni, instalacjach na powierzchni, w przemyśle spożywczym oraz w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i pomieszczeniach sterylnych.

TRANSPORTOWANYM MEDIUM MOŻE BYĆ:

 • woda zimna i ciepła
 • woda z zawiesiną ciał stałych i związków mineralnych występujących w wodach kopalnianych
 • solanka
 • ciecze niepalne
 • ciecze agresywne chemicznie

ZALETY RUR PP-AS:

 • odporność na wyższą temperaturę (od -0°C do +90°C)
 • odporność na zjawisko osadzania się kurzu na zewnętrznej warstwie rury
 • brak korozji wewnętrznej i zewnętrznej
 • lekkość, w porównaniu z rurami z innych materiałów (stalowymi)
 • duża gładkość powierzchni zmniejszająca opory przepływu
 • duża odporność na ścieranie pod działaniem cieczy zawierających stałe zawiesiny
 • brak zjawiska zarastania osadem
 • możliwość stosowania różnych technik łączenia rur
 • możliwość recyklingu rur wycofanych z eksploatacji

METODY ŁĄCZENIA RUR:

 • zgrzewanie doczołowe
 • zgrzewanie polifuzyjne
 • połączenia kołnierzowe
 • przejścia PP/stal
 • złączki zaciskowe
 • łącznik kołnierzowy
 • zgrzewanie elektrooporowe
 • złączki systemu Victaulic

Kontakt

Masz pytania?

empty avatar

Hubert Rakoczy

Dyrektor Handlowy Rynku Kluczowego

+48 500 058 675
hubert.rakoczy@elplastplus.pl
„ELPLAST+” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój