Proces powstawania tworzyw sztucznych wykorzystywanych do tworzenia rur.

Polietylen to tworzywo sztuczne, które jako materiał zrewolucjonizowało branżę budowlaną. Obecnie rury z polietylenu wykorzystywane są do tworzenia wielu rodzajów instalacji, wypierając praktycznie z użycia rury stalowe i żeliwne. Najczęściej rury z tworzyw sztucznych używane są do budowy wodociągów, sieci ciepłowniczych, czy kanalizacyjnych. Wykorzystuje je się także jako rury osłonowe. Sam polietylen wykorzystywany jest w branży instalacyjnej już od lat 50. XX wieku. Właściwości polimerów zależą od metod oraz warunków otrzymywania. Do produkcji rur najczęściej wykorzystuje się w zależności od potrzeb polietylen o niskiej gęstości (PE-LD) oraz polietylen o wysokiej gęstości (PE-HD).

Jak otrzymuje się polietylen?

PE-LD otrzymuje się w procesie polimeryzacji z etylenu w fazie ciekłej. Proces ten odbywa się w temperaturze między 50, a 70⁰C pod ciśnieniem 0,3-0,5 MPa. Produkcja PE-LD wymaga dużych ilości rozpuszczalnika oraz konieczności stosowania katalizatora, który następnie należy zredukować przez wymycie z polimeru. W wyniku tego procesu powstaje polietylen w postaci zawiesiny, którą filtruje się na filtrze obrotowym. Po tym etapie uzyskuje się polimer w formie proszku i mieszając go ze środkami pomocniczymi formuje w postać granulek. PE-HD otrzymuje się z etylenu w fazie gazowej, podczas procesu polimeryzacji w temperaturze 200-250⁰C, pod ciśnieniem 180-250 MPa, otrzymując produkt o konsystencji miodu. Po tym etapie następuje redukcja ciśnienia, a powstałe wstęgi polietylenu chłodzone są wodą na walcach, po czym zostają poddane procesowi granulacji. Z gotowych granulek polietylenu formuje się już właściwe rury. Proces ten odbywa się w zamkniętych, nowoczesnych liniach produkcyjnych. Takie wytłaczania pozwala na uzyskanie rur o powtarzalnych wymiarach i kształcie.

Skontaktuj się z nami

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.