Łączenie rur PE – rodzaje połączeń.

Udział tworzyw sztucznych w nowobudowanych systemach sieciowych z roku na rok jest coraz większy. Ze względu na dużą elastyczność i trwałość wodociągi z PE wyparły praktycznie tradycyjne systemy z żeliwa, czy stali. Największą zaletą rozwiązań z PE w porównaniu z rurociągami metalowymi, jest ich odporność na korozję. Polietylen jest materiałem neutralnym względem wody i niewrażliwym na zmianę jej jakości (pH i twardość). Ponad to rurociągi wykonane z rur PE, niezależnie od sposobu łącznia poszczególnych jego elementów są niezwykle szczelne. Na etapie montażu rurociągu wykorzystywane są różne techniki łączenia rur.

Zgrzewanie rur PE

Jedną z łączenia rur PE jest ich zgrzewanie. Wyróżniamy dwa rodzaje technologii zgrzewania rur z polietylenu – zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. Pierwsza z nich polega na uplastycznieniu końcówek łączonych elementów, poprzez ich rozgrzanie i następnym połączeniu poprzez ściśnięcie ich razem. Technikę tę stosuje się przeważnie do rur o dużych przekrojach. Zgrzewy wykonane tą metodą są jednorodne i szczelne, dając w rezultacie efekt w pełni ciągłego rurociągu, wykonanego z jednego tylko materiału. Technika zgrzewania elektrooporowego wykorzystywana jest głównie do łączenia elementów mniejszych średnic i wymaga wykorzystania kształtek.

Kształtki i złączki do rur PE

Drugą technologią łączenia rur PE jest metoda wykorzystująca złączki i kształtki z polietylenu. Rozwiązania te stosowane są do mniejszych przekrojów rur wykorzystywanych przy instalacjach wewnętrznych oraz sieciach wodociągowych, ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, czy kanalizacyjnych systemów podciśnieniowych wykonanych z rur polietylenowych. Szeroka paleta różnego rodzaju złączek (m.in. złącz prostych, redukcji, kolanek, trójników, czy złączek z gwintami), daje niezliczone możliwości kształtowania rurociągów.

Skontaktuj się z nami

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.