Kiedy najlepiej stosować rury HDPE?

Polietylen o dużej gęstości, określany skrótami HDPE lub PE-HD jest materiałem otrzymywanym przez polimeryzację niskociśnieniową etylenu, w wyniku której otrzymuje się produkt o gęstości wahającej się pomiędzy 0,94, a 0,96 g/cm³. Jest on dużo twardszy od polietylenu niskiej gęstości, przez co odznacza się wyższą wytrzymałością mechaniczną i temperaturą topnienia ( w granicach 125 °C), barierowością w stosunku do gazów i wyższą odporność chemiczną. Sprawia to, że wykonane z niego rury są produktami niezwykle trwałymi na uszkodzenia mechaniczne i niepodatnymi na wpływ czynników chemicznych. Rury z tego materiału często stosowane są do tworzenia rurociągów przemysłowych transportujących agresywne media. Polietylen jest odporny na działanie wody, roztworu soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny. HDPE nie jest odporny na działanie substancji silnie utleniających jak np. kwas siarkowy, kwas azotowy. Wysoka odporność rur HDPE sprawia, że wykorzystywanie są one także jako rury kanalizacyjne.

Dodatkową zaletą jest fakt, że polietylen jest materiałem fizjologicznie obojętnym, a więc nie tylko nie poddaje się wpływom mediów, z którymi ma kontakt, ale również sam nie wpływa na ich stan, dzięki czemu, rury z niego wykonane, często wykorzystywane są do transportu wody pitnej, czy innych składników spożywczych. Rury HDPE z stabilizatorem IV odznaczają się wysoką odpornością na działanie promieniowania słonecznego. Ta cecha, w połączeniu z ich wysoką wytrzymałością mechaniczną i elastycznością, sprawia że produkuje się z nich także rury osłonowe, służące jako zabezpieczenie dla kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych, stosowanych zarówno pod ziemią, jak i na jej powierzchni. Ponadto rury HDPE łączone metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego dają szczelne połącznia, nie wymagające obróbki, ani konserwacji.

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.