Jakie instalacje tworzy się z rur polietylenowych?

Rury polietylenowe (w skrócie PE) są powszechnie wykorzystywane w większości domowych instalacji. Polietylen bowiem jest materiałem tanim, elastycznym i wytrzymałym pod względem mechanicznym oraz chemicznym. Przyjrzyjmy się jednak bliżej zastosowaniu rur PE w różnych typach instalacji.

Rury polietylenowe w instalacjach wodno-kanalizacyjnych

Rury polietylenowe są powszechnie wykorzystywane do tworzenia domowych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Za wyborem rur polietylenowych Elplast+ przemawiają ich następujące zalety:

  • Niska cena – rury PE są aktualnie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.
  • Obojętność chemiczna – polietylen nie wchodzi w reakcję chemiczną z wodą, a tym samym nie dostarcza do niej szkodliwych dla naszego zdrowia substancji.
  • Brak efektu korozji – polietylen nie ulega procesowi korozji, który dotyka rury wykonane ze stali.
  • Brak efektu odkładania się kamienia – rury PE ze względu na swoją gładką powierzchnię zapobiegają efektowi odkładania się kamienia z przepływającej w nich wody.
  • Duża elastyczność i łatwość montażu – cechy bardzo istotne z punktu widzenia procesu tworzenia instalacji i późniejszych remontów.

Rury polietylenowe w instalacjach grzewczych

Te same argumenty, które przemawiały za użyciem rur PE w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, przemawiają za ich wykorzystaniem w systemach grzewczych. Ze względu na swoją giętkość oraz łatwość montażu, szczególnie często stosowane są w ramach instalacji ogrzewania podłogowego.

Rury polietylenowe w instalacjach gazowych

Ostatnim typem instalacji, w jakich zastosowanie znalazły rury PE, są instalacje gazowe. Ponownie, niska cena, łatwość montażu, dobre parametry szczelności oraz przepływu sprawiają, że rury polietylenowe znajdują coraz większe zastosowanie i są chętniej wybierane przez inwestorów.

Podsumowując, jak wspominaliśmy na wstępie, rury polietylenowe mogą być wykorzystane w większości rodzajów domowych instalacji. Najczęściej jednak znajdziemy je w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych oraz gazowych.

Polecane produkty:

Rury wodociągowe

Rury kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.