Czym powinny charakteryzować się rury do geotermii?

Rury z polietylenu są teraz niezwykle popularne przy konstrukcji przyłączy wodociągowych oraz sieci tworzonych technikami bezwykopowymi. Rury PE dostępne są jako jednowarstwowe oraz wielowarstwowe. Technologia jednowarstwowa wykorzystywana jest do montażu bezpośrednio w wykopie, rury produkowane są w dwóch rodzajach PE 80 oraz PE 100. Technologia wielowarstwowa opiera się na wykorzystaniu na powierzchni zewnętrznej bądź zewnętrznej oraz wewnętrznej rury dodatkowych warstw wytrzymałych na wycieranie o podwyższonej odporności mechanicznej. Rozwiązanie takie gwarantuje technologię bezwykopową.

Rury polietylenowe do geotermii mają następujące charakterystyczne cechy konstrukcyjne:

 • tworzone jako wielowarstwowe metodą współwytłaczania (koekstruzji),
 • warstwy są ze sobą trwale połączone,
 • opracowana metoda przemysłowa sprawia, że ścianka zakończonej wielowarstwowej rury kompozytowej stanowi litą konstrukcję.

Rury polietylenowe, sklasyfikowane zostały zgodnie z kryteriami przeznaczenia, miejsca stosowania, cech fizyko-mechanicznych wykorzystanych do ich produkcji materiałów , nominalnej średnicy zewnętrznej (dn), grubości ścianki (en) i ciśnienia nominalnego (PN), co doprowadziło do stworzenia następujących rodzajów rur według wzoru:•wykorzystanie,

 • miejsce stosowania,
 • trudnopalność i własności antyelektrostatyczne,
 • ciśnienie nominalne (PN), jednostka [bar],
 • nominalna średnica zewnętrzna (dn), grubość ścianki (en), jednostka [mm].

Kształty rury (grubość ścianki, średnica rury) są związane z jej odpornością na ciśnienie wewnętrzne (układy ciśnieniowe) czy odpornością na obciążenia zewnętrzne
(systemy grawitacyjne). Stosunek średnicy zewnętrznej rury do grubości jej ścianki nazywany jest skrótem SDR (ang. Standard Dimension Ratio).

Konkretne elementy rur wyposażone są na każdym swym końcu w profil kołnierzowy do łączenia z inną rurą przy pomocy złączy śrubowych. Profil kołnierzowy wykonany jest z ostatniego odcinka rury na drodze formowania plastycznego oraz jest nieodłączną częścią rury, posiada moduły wzmacniające, które są wydłużeniem elementów wzmacniających rury.

Polecane produkty:

Rury wodociągowe

Rury kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne

Skontaktuj się z nami

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


  Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.