Czy warto zainwestować w instalację geotermalną?

Wśród odnawialnych źródeł energii znajduje się geotermia. Instalacje geotermalne bazują na wykorzystaniu ciepła, które jest w naturalny sposób wytwarzane przez jądro Ziemi i gromadzone w skałach oraz wypełniających je płynach.
Dzięki zastosowaniu specjalnych odwiertów i złożonych systemów transmisyjnych możemy dotrzeć do tych zasobów energii i wykorzystać je do celów grzewczych.

Energia pochodząca z geotermii może być pozyskiwana na terenie całego kraju, jednak na mniej niż połowie tego obszaru inwestycje są opłacalne. Warunkiem tej opłacalności jest odpowiednia temperatura podziemnych wód (minimum 65ºC na głębokości 2 km), ich wydajność oraz niskie zasolenie. Im wyższa temperatura i płycej umieszczone są wody, tym większa opłacalność inwestycji opartej na geotermii.

Ile to kosztuje?

Koszt pozyskiwania energii za pomocą geotermii jest stosunkowo niski. Gorące źródła ogrzewają się samodzielnie – jedynymi opłatami, które trzeba ponieść, są koszty prądu (praca pompy) oraz serwisowania instalacji (wody geotermalne są zazwyczaj mocno zasolone).

Barierą, która może stanowić przeszkodę dla inwestora jest sam koszt poszukiwania wód geotermalnych oraz budowania instalacji. Działania te wiążą się z koniecznością przeprowadzenia licznych badań i odwiertów. Jest to proces angażujący znaczące koszty i wymagający czasu. Wykonanie odwiertów dla elektrowni geotermalnej to kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych (w kontekście domowych instalacji należy przyjąć wartość nawet 150 zł za 1 m głębokości). Znacznie tańsze są natomiast instalacje poziome. Dodatkowo do wspomnianych kosztów należy doliczyć te związane z pompą ciepła. Sprawia to, że pionowa instalacja geotermalna to inwestycja długofalowa i finansowo niedostępna dla przeciętnego właściciela budynku.

Warto jednak zaznaczyć, że na poszukiwania wód termalnych oraz badania związane z możliwością ich wykorzystania w ramach instalacji geotermalnej, można pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa. Programy wsparcia budowy indywidualnych instalacji geotermalnych prowadzą również lokalne samorządy, a osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegóły w swoich urzędach gminnych lub powiatowych

Skontaktuj się z nami

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


    Dane osobowe podane na powyższym formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych „Elplast+” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celach kontaktowych dotyczących odpowiedzi na przesłane wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód . Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.