Czy konieczne jest pozwolenie na budowę pomostu pływającego?

Budowa tradycyjnych pomostów stacjonarnych jest kwestią wymagającą od inwestora uzyskania kilku rodzajów pozwoleń uzyskiwanych w różnych miejscach. Przez to realizacja pomostu ustawionego na palach jest procesem skomplikowanym formalnie i długotrwałym. By wybudować własny pomost stale związany z dnem, jego inwestor wpierw powinien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawaną przez wójta gminy oraz otrzymać w Starostwie pozwolenie wodno-prawne na jego realizację. Dodatkowo musi on również uzyskać zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane, wydawaną przez dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Nieco inaczej sprawa ma się z pomostami stale związanymi z gruntem, ale nie przekraczającymi określonych wymiarów. Jeśli planowany pomost nie przekracza parametrów 25 metrów długości i nie jest wyższy niż 2,5 metra licząc od dna, to jego budowa nie wymaga pozwolenia budowlanego, a jedynie zgłoszenia. Oczywiście realizacja takiego pomostu nadal wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Budowa pomostów pływających nie wymaga wielu formalności.

Mniej problemów sprawia uzyskanie zgody na realizację pomostu pływającego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego typu konstrukcje nie kwalifikują się jako obiekty budowlane, a więc nie obejmują ich przepisy prawa budowlanego. W świetle prawa pomosty pływające nie są konkretnie przypisane do wybranej grupy objętej oddzielnymi przepisami. Ta luka prawna daje możliwość zarejestrowania pomostu pływającego, zarówno jako urządzenie wodne, jak i jednostkę pływającą. Nie może być jednak równocześnie i urządzeniem wodnym oraz obiektem pływającym. Nie mniej by uzyskać pozwolenie na realizację pomostu pływającego, na jego wykonanie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, które możemy otrzymać w Starostwie.

 

Skontaktuj się z nami

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.