Trubky PP-R

Vyrábame tlakové rúry z polypropylénu PP-R (štatistický kopolymér - random, t.j. polypropylén typ 3) s priemermi 16 mm až 110 mm. Ako doplnok ponúkame tvarovky na spájanie s rúrami metódou polyfúzneho zvárania, rúry Stabi (s vložkou z Al fólie) a Stabi Glass (s vrstvou vystuženou skleným vláknom), ktoré predstavujú osvedčený inštalačný systém. Pre dosiahnutie riadneho fungovania systému je prípustné používať tvarovky od iných výrobcov za predpokladu, že sú v súlade s normou PN-EN ISO 15874-3: 2013. Rúry a tvarovky sú určené pre vnútorné sústavy teplej a studenej úžitkovej vody a ústredného vykurovania. Prvky systému môžu byť používané aj tam, kde budú užitočné ich vlastnosti, vrátane konštrukčných. To sa týka najmä rozvodov/sústav vo všeobecnom a priemyselnom stavebníctve, vrátane rozvodov/sústav pre agresívne média, v poľnohospodárstve a vo viacerých ďalších oblastiach ekonomiky. Rúry a tvarovky sú vyrábané v šedej farbe, štandardná dĺžka potrubného úseku je 4 m.

Trubky PP-R

rura
Detail:
Vyrábíme tlakové trubky z polypropylenu PP-R (statistický kopolymer - random, tj....
Náhled

Kontaktujte nás

* Pole označené hvězdičkou jsou povinná.